Удвояваща верига с високо напрежение

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Постът обяснява верига за удвояване на високо напрежение, която почти ще удвои напрежението, приложено на входа (до 15V макс.), А също така става особено полезно, тъй като позволява да се използват по-високи токови натоварвания на изхода, в реда 10 ампера.

Тъй като обяснената тук схема за удвояване на напрежение е в състояние да се справи с високи токови натоварвания, дизайнът става идеално приложим за повишаване на напрежението на слънчевите панели, когато няма достатъчно количество слънчева светлина, падаща върху панелите.Операция на веригата

Разглеждайки дадената електрическа схема, нека приемем, че прилагаме 12V на входа на веригата, изходът ще генерира потенциал около 22V.

Веригата инициира функционирането си, когато IC1a, R2 и C2 започват да генерират правоъгълни вълни.Този сигнал достига и на изхода на IC1d, макар и в обърнат режим.

Наличието на R2, C2 забавя изхода на IC1a, което кара изхода на IC1b да достигне по-малко от 0,5 коефициент на запълване, което води до форма на вълната, при която отрицателната половина може да бъде по-къса от положителната половина).

Горното става вярно и на изхода на IC1c, ако входните данни се забавят с помощта на C7, R5.

Изходът от IC1c, който е в обърната форма, допълнително се буферира три пъти през IC3f, IC3a и портите в паралел IC3b ----- IC3c.

Резултатът от горното най-накрая се използва за задвижване на силовите MOSFET-и.

Транзисторът T1 се задвижва от изхода на IC1b ..... когато T1 е включен, точката между R6, R7 достига 2V потенциал, но тъй като IC2a ​​изисква вход от 11 до 22V, отрицателният потенциал за този чип е изтръгнат от положителното на входното напрежение, тъй като захранващото напрежение и колекторът на Т1 вече са подложени на удвоеното напрежение.

D1 е въведен, за да се гарантира, че входът към IC2a ​​никога не пада под 10,5 V.

По време на периодите на проводимост на Т1, Т2 и Т3 се провеждат последователно.

Когато T2 е включен, C10 се зарежда с напрежение, равно на входното захранващо напрежение през T3 и D3.

Когато T2 се изключи и T3 се включи, C9 преминава през идентичен процес като C10 по-горе. Въпреки това C10 задържа заряда поради наличието на D3, което го спира да се разрежда.

Тъй като двата кондензатора са последователно, нетното напрежение сега достига ниво, което е почти два пъти по-голямо от приложеното входно напрежение.

Тук е интересно нещо, тъй като веригата включва много инвертиращи етапи, а също и няколко мрежи за забавяне, изходните MOSFET-и НИКОГА не могат да провеждат заедно, което прави веригата изключително безопасна при операциите.

C1 буферира приложеното входно напрежение, за да зареди входа с постоянна мощност, независимо от променливите текущи параметри в изхода.

Компонентите, които са маркирани с пунктирани кръгове, трябва да бъдат охладени по подходящ начин чрез добавяне на големи радиатори към тях.
Предишен: 5 прости алармени схеми за защита на вашия дом / офис от кражба Напред: LM567 Tone Decoder IC Характеристики, лист с данни и приложения