Как да се измери печалбата (β) на BJT

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

В тази публикация ще проучим прост дизайн на веригата на opamp, който може да се приложи за измерване на бета или усилване на тока на даден въпрос на BJT.

Какво е бета (β)

Бета (β) е усилването на тока напред, което по същество притежава всеки BJT. Той определя ефективността на конкретното устройство по отношение на способността му да усилва тока.Тези стойности могат да бъдат фундаментално намерени в таблиците с данни на конкретното устройство чрез минимални или приблизителни от действителните (практически) стойности.

Това предполага, че човек може да не знае реалната стойност на усилване напред на BJT, докато не бъде тестван практически в дадена схема. Това може да изглежда досадно, освен ако не успеем да го направим с проста схема, както е обяснено по-долу:Имайте предвид, че два транзистора с едно и също име (например BC547) могат да имат различни бета. Следващата схема може да получи стойността на специфичен транзистор бета.

Оперативни подробности

Позовавайки се на схемата, можем да видим, че тя се състои от преобразувател на напрежение в ток от лявата страна на транзистора, докато преобразувател на ток в напрежение от дясната страна. Преобразувателят на напрежение в ток вляво става отговорен за управлението на емитерния ток на транзистора, точно както преобразувателят на ток в напрежение може да контролира базовия ток на транзистора (BJT).

Последният дизайн на преобразувателя се изпълнява лесно чрез използване на инвертиращ усилвател без включване на входен резистор.

Може да се симулира, че когато се захранва базовият ток протича през виртуалната земя (точка X), потенциалът (напрежението) не се влияе от тока, стига изходният VB да е пропорционален на този токов (Ib) вход на операционния усилвател .

Сега веригата, която контролира тока на емитер, е схема на преобразувател на ток към напрежение, която осигурява тока на емитера на транзистора.

Основата на транзистора, задържана при нула (0) волта (когато виртуалната земя захранва инвертиращите и неинвертиращите клеми на операционния усилвател), така че напрежението на излъчвателя да се поддържа на -Vbe.

Това гарантира, че емитерният ток се установява с входящ ток към преобразувателя на напрежение и полученият ток на базата се получава чрез измерване на изходното напрежение на преобразувателя на ток-напрежение.

Това е,

= 1 + Ie / Ib. Като Ie = VA / R1 и Ib = VBR2
= 1 + VA / R1 x R2 / VB = 1 + [VA x R2] / [VB x R1]

С R1 = R4 = 1k, R2 = R3 = R5 = 100K, = 1 + [VA x 100K] / [VB x 1K].

Замествайки V + = VA, бета (β) на транзистора се получава от формулата:

β = 1 + 100 V + / VB

Електрическа схема
Предишен: Направете тази проста музикална кутия Напред: Инфрачервена верига за безопасно заключване на дистанционното управление