Проекти за информационни технологии за студенти по инженерство

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Информационните технологии (ИТ) са област на бизнеса, която набляга на области като поддръжка на компютърни технологии, компютърна мрежа и управление на бази данни, бизнес софтуерни операции и информационна сигурност. В настоящия глобален сценарий информационните технологии са изправени пред нови предизвикателства и проблеми, свързани с различни аспекти като растежа на интернет, допълнителни изчислителни възможности, най-новите операционни системи, уеб сигурността, безжичните и мобилните комуникационен протокол системи и др. Тази статия изброява проекти за информационни технологии за студенти по инженерство.

Какво е информационна технология?

Информационните технологии (ИТ) се занимават с различни области и всяка област има свои собствени ключови области и роли за постигане на определени задачи. Няколко от тези области са разгледани по-долу:
Информационни технологии

Информационни технологии

Компютърен хардуер

Правилният подбор на компютърен хардуер е много важен. Това включва идентифициране на хардуерни компоненти и тяхната връзка с използването на компютър, както и управление на различни видове памет и хранилища като летливи, енергонезависими и т.н.Компютърен хардуер

Компютърен хардуер

Компютърният хардуер представлява информацията, съхранявана в компютър, а също така включва идентификация, избор, свързване и конфигуриране на различни периферни устройства за вход и изход, за да компютъра .

Програмиране

Програмирането е изцяло свързано със софтуерни аспекти, които участват в разработването на системния софтуер, както и на приложния софтуер. Софтуерната реализация използва различни езици и структури за писане на кода. В това поле са включени и операционни системи за няколко устройства. Това поле се занимава със софтуерни решения за лична и професионална употреба.

Компютърно програмиране

Компютърно програмиране

Мрежи

Системата за комуникация на данни зависи изцяло от мрежите. Мрежите включват различни компютърни мрежи като WAN, LAN , PAN, VPN и др., А също така включват настройка на топологии на различни мрежи като домашни мрежи с различни сигнали и капацитет за предаване.


Компютърни мрежи

Компютърни мрежи

Мрежата се занимава със системи за безжична комуникация, като например GPS , GSM, RFID и др., А също така използва различни видове мрежови медии, които се занимават с различни комуникационни протоколи и различни кабели за предаване. В допълнение към това, работата в мрежа включва и управление на софтуер, други необходими хардуерни устройства и драйвери.

Интерактивни медии

Интерактивните медии включват хардуер, протоколи и софтуер, които работят заедно за създаване на мрежа: Интернет. The интернет , World Wide Web и други медии поддържат заедно, за да формират интерактивни медии. Разказва ни за това как потребителят може да се свърже с интернет за предаване и получаване на данни.

Освен това, информационните технологии се занимават и със системно администриране, киберпрестъпления и системи за информационна сигурност и техните проблеми.

Проекти за информационни технологии

Списъкът на проектите за информационни технологии е обсъден по-долу.

Проекти за информационни технологии

Проекти за информационни технологии

Врата, базирана на разпознаване на лице

Този проект изпълнява врата, базирана на разпознаване на лица. Този проект е подходящ за студенти по инженерни информационни технологии. Знаем, че съществуват различни системи за сигурност, базирани на разпознаване на лица. В този проект се създава врата, базирана на разпознаване на лица, когато някой иска да влезе в стаята, защото всеки път е трудно да се отиде до вратата и да се отвори физически. За да се преодолее този проблем, вашата система за разпознаване на лица е разработена, за да спести време.

Тази система се използва за проверка и идентифициране на лице чрез цифрово изображение, иначе видеокадър. Като цяло тези системи работят чрез оценка на предпочитаните черти на лицето с помощта на дадено цифрово изображение по лица в база данни.

Разработване на приложение за Android

В нашето ежедневие смартфонът се превърна в съществено нещо, тъй като през по-голямата част от работата ние зависим от смартфон като плащане на сметки, презареждане и др. В момента смартфоните постигнаха голям успех поради напредъка в технологиите. Всеки смартфон има своите функции като камера, видео разговори, игри, аларма, чат и т.н.

Android мобилните телефони са разумни в сравнение с IOS базирани мобилни телефони. Той поддържа толкова много приложения, които могат да бъдат изтеглени чрез Google Play. Според нашето изискване, ние също можем да разработим различни приложения за Android, като ги стартираме в потребителския интерфейс на android. И така, приложението, разработено от андроид, е Android App Studio.

Рекламен сървър

Компютърният сървър като реклама Сървър е по-специално уеб сървър. Този сървър основно съхранява онлайн реклами, както и доставя на посетителите на уебсайта.

Рекламният сървър обяснява технологията, както и услугата, която разполага реклами на уеб сайтове. Тези компании, базирани на технологии, предлагат софтуер за уеб сайтове и рекламодатели, за да предоставят реклами и да проверят развитието на различни рекламни кампании. Рекламният сървър е най-мощната технология за показване на реклами онлайн за блогъри, търговци на дребно онлайн и т.н.

Прилагане на електронен подпис

Този проект се използва за внедряване на софтуер за електронен подпис, който е известен като електронен подпис. Този софтуер позволява да се подписват различни договори и документи цифрово чрез правилен подпис. Този подпис може да се формира с помощта на мишка, таблет или тъчпад. Хартиените формуляри се променят от просто проследени и проверени цифрови документи. Това ще бъде от полза за бъдещите студенти, настоящи студенти, работници по няколко начина, както и за постигане на основна ефективност в работата на университета.

Компресия на база данни на базата на Flash

За мобилните приложения безотказната комуникация за обработка на данни, както и достъп до информацията, е гръбнакът за успешен растеж и работа скоро. Разширяването на такава инфраструктура за мобилни устройства е предизвикателство. Тези устройства изискват пространството за съхранение да бъде надеждно и стабилно.

В преносимите устройства флаш паметта е алтернатива, тъй като те са противоположни на дисковете поради няколко функции като по-малко консумация на енергия, малък размер и скорост на I / O. Но това спира използването на флаш паметта за съхранение на данните.

Трябва да се разработят различни методи за оптимизиране на използването на пространство, без да се променя производителността на заявката до голямо количество. Този проект обсъжда компресията, използвана за съхранение на данни във флаш памет, без да влияе върху действието на заявката над определен праг.

Информационна система за човешки ресурси

Основната цел на информационната система за човешки ресурси е да комбинира дейностите по човешки ресурси на ABC LTD. Този тип система обработва различни основни дейности, както и основни процеси на ABC LTD като система за управление на лична информация, процес на набиране на персонал, лично обучение и др.

Данните, събрани от горепосочените различни дейности, могат да се съхраняват в централизиран сървър. Тези данни могат да бъдат достъпни чрез Интернет. Тази организация реши да създаде вътрешна мрежа на компанията за обединяване на всички организации и да използва фирмени мрежи в случай на изпълнение.

Мини проекти за студенти по информационни технологии

Списъкът с мини-проекти за ИТ студенти е обсъден по-долу.

Система за управление на LAB

Този проект разработва софтуер за системата за управление на LAB. Основната цел на този проект за система за управление е да поддържа данните, свързани с лабораторните детайли, като използва ефективен софтуер. Тази предложена система е изцяло удобна за потребителя, управлявана от менюто и предоставя подробности относно различните здравни прегледи на пациентите. Той генерира доклади от медицински тестове в различни формати.

Система за заплати

В организацията поддръжката на данните за заплатите, както и изготвянето на фишове за заплати всеки месец, е трудоемък, трудоемък и отнемащ време процес. Този процес е сложен за ръчна проверка, защото големи файлове трябва да се проверяват, големи файлове трябва да се съхраняват и т.н.

За да се преодолее това, софтуерът е разработен за система за заплати, за да се избегнат изчисления, усложнения за по-малко време за генериране на фиш. Чрез използването на този софтуер могат да се поддържат данните за служителите и всеки месец да се генерират разплащателни карти на служителите. Този софтуер е лесен за работа, боравене, а също и гъвкав.

Мониторинг на честотната лента

Този проект прилага система за наблюдение на честотната лента (BW), която желае да провери своята BW за своя интернет план. Тази предложена система се използва най-вече от потребителите, които съдържат ограничението на честотната лента. Този проект може да бъде подобрен с малка модификация, за да се използва в централен сървър за наблюдение на използването на BW на свързани клиенти.

CRM - Управление на връзките с клиентите

Този CRM проект е интегриран подход на електронната поща и управлението на потребителите за придобиване, разпознаване и поддържане на клиенти. Този CRM позволява на компаниите да координират и обработват взаимодействието с клиенти в няколко отдела, канали, бизнес линии, така че да помага на компаниите да подобрят стойността на всяко взаимодействие с клиентите.

Система за проследяване на дефекти

Това е система за проследяване на грешки и грешки, базирана на мрежата. Този проект е много полезен за мини екипи, които работят по производствени и софтуерни проекти. Във всяка организация проблемите могат да възникнат, така че системата за проследяване се използва за проследяване и управление на дефектите, възникнали в организациите. Например при разработването на софтуер и хардуер могат да възникнат грешки или дефекти, така че проследяването и управлението им са много важни.

Тази система за проследяване се занимава основно с CSD (отдели за обслужване на клиенти) за ефективно управление на клиентите, използвайки система за незабавен отговор. Тази система може да се използва от всички членове на екипа в организацията, за да управлява работата си и да потвърди, че докладваните грешки могат да се управляват много ефективно.

Списъкът на IEEE проекти за студенти по информационни технологии включва следното. Тези проекти са разработени в различни области като облачни изчисления , WSN, DIP, сигурността на мрежата, софтуерно инженерство, безжична комуникация, обработка на сигнала, разпределени и паралелни системи.

 • Разтоварване на мобилни данни с помощта на припокривания и еднакво ценообразуване
 • Персонализирана рамкова класация за факторизация на Поасон
 • Сложно търсене по ключови думи въз основа на семантично над шифровани данни в облак
 • Моделиране и прогнозиране на динамични QoS атрибути със съобразяване с времето за облачни услуги
 • Надеждно електронно гласуване с регулирана блокчейн технология.
 • Планиране на интелигентно производство чрез Edge Computing и Multi-class Deep Q Network
 • Обработка на китайски жестов език
 • Банки с двуканални графични филтри с критично извадка и спектрален домейн
 • Подход за прогнозиране на нестабилността на фондовия пазар с използване на данни от времеви редове
 • Идентифициране и откриване на нежелани и фалшиви потребители в социалните медии
 • Изграждане на лексикон на настроението с помощта на йерархичен модел на надзор
 • Комбиниране на текстова информация и модели на дифузия на настроението за анализ на настроенията в Twitter

Списък на проекти за професионални ИТ студенти

Следните идеи за проекти са за професионални студенти по ИТ инженеринг.

 1. XML-базирана акреция за извличане на данни
 2. Защитена схема за зачертаване чрез защитено препращане на данни в облак
 3. Онлайн портал за работа с изпит
 4. Подобряване RFID Система за ефективно четене на етикетите RFID сигурност
 5. Преводач на мрежови адреси
 6. Документ за дизайн на джаджи за Android Блокиране
 7. P-AODY: Разширение на AODY за частично свързани ad hoc мрежи
 8. Ефективна платежна транзакция и процес на възлагане на въз основа на сигурността
 9. Система за автоматизация на заемите
 10. Интелигентна система за транспорт на автомобили
 11. Ефективен метод за намаляване на мрежовия трафик чрез социална мрежа
 12. График и симулация на влакове
 13. Железопътна болнична система, използваща SMS Gateway комуникация
 14. Уебсайт за онлайн оценка на крикет
 15. Система за управление на профила на служителите
 16. Система за онлайн регистрация на паспорти
 17. Подобрена система за отчитане на сигурността на компанията, използваща техника за откриване на проникване
 18. Инструмент за възстановяване на парола
 19. Семантично уеб-базирано приложение за адаптивна система за обучение
 20. Аптечна система за управление на база данни
 21. Протокол за клюки за динамично разпределение на ресурси в околната среда
 22. Откриване на скоростта на превозното средство и изчисляване на фина сума за контрол на превишена скорост с помощта на извличане на данни
 23. Компютърна телефонна интеграция
 24. SEO оптимизатор и сугестър
 25. Гражданско взаимодействие на избрани лица, базирани на SMS услуги за електронно управление.
 26. Система за управление на библиотеките
 27. Споделяне на ресурси при децентрализиран тип безжична мрежа с ниска латентност при разпределен начин
 28. Инспекция и управление на разходите Тежко строителство с помощта на системата M-Commerce
 29. Инструмент за онлайн пазаруване на дрехи
 30. Професионален адаптивен застой, освободен с помощта на алгоритъм за маршрутизиране в мрежата
 31. Механизъм за възстановяване при срив за разпределена мрежа
 32. Виртуален рутер
 33. Бърз алгоритъм за разпределение на ресурси в безжични клетъчни мрежи
 34. Редактор на изображения
 35. Система за управление на запасите
 36. Отдалечено търсене на файлове чрез SMS
 37. Система за онлайн управление и мониторинг за Институт за обучение
 38. Разширена система за управление на ресторанти
 39. Персонализиране на директории на уеб общността, базирани на данни за използване на уеб
 40. Управление на електронни отпадъци
 41. Подобрена архитектура за поддръжка в сървъра за електронна търговия
 42. Система за проследяване на продажби и фактури
 43. Онлайн система за кръвна банка
 44. Инициатива за интелигентно измерване
 45. Информационни заявки в мобилна среда
 46. Създаване на уеб страница с резултати от изпити
 47. Система за прогнозиране на сърдечни заболявания, използваща извличане на данни
 48. Онлайн система за търгове
 49. Web-Based.Net Business Application
 50. Създаване на сайт за бракове за неженени

По този начин всичко е свързано с общ преглед на това какво представляват информационните технологии и проектите за информационни технологии за студенти по инженерство. Надявам се, че имате някои основни идеи за това въведение, както и за списъка с проекти. Моля, напишете вашите предложения, запитвания и коментари в раздела за коментари, даден по-долу.

Снимки Кредити

 • Информационни технологии от unitec
 • Компютърен хардуер от bp.blogspot
 • Компютърно програмиране от thejrexperiment