Работа и приложения на сензора за кислород

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

В днешно време, автомобил двигателите могат да се управляват с помощта различни видове сензори . Тези сензори контролират производителността и емисиите на двигателя. Когато сензорът не предоставя точни данни, ще възникнат много проблеми като управляемост, увеличаване на разхода на гориво и отказ на емисии. Един от основните сензори, използвани в автомобилите, са кислородните сензори и химическата формула на това е o2. Първият кислороден сензор е изобретен през 1976 г. в автомобил Volvo 240. През 1980 г. автомобилите в Калифорния използват тези сензори за по-ниски емисии.

Какво е кислороден сензор?

Сензорът за кислород е един вид сензор и се предлага в изпускателната система на автомобила. Размерът и формата на този сензор приличат на свещ. Въз основа на разположението си по отношение на каталитичния преобразувател, този сензор може да бъде разположен преди (нагоре) или след (надолу по веригата) конвертора . Повечето автомобили, проектирани след 1990 г., включват сензори за O2 нагоре и надолу по веригата.


Сензорите за кислород, използвани в автомобилите, са един сензор, разположен пред каталитичния преобразувател и един във всеки изпускателен колектор на автомобила. Но максималният брой на тези сензори в колата зависи главно от двигателя, модела, годината. Но повечето автомобили имат 4 сензора

кислородни сензори

кислородни сензориПринцип на работа

Принципът на работа на о2 сензора е да проверява количеството кислород в отработените газове. Първо, този кислород беше добавен към горивото за добро запалване. The комуникация на този сензор може да се направи с помощта на сигнал за напрежение. Така състоянието на кислорода в отработените газове ще се определя от компютъра на автомобила.

Компютърът регулира сместа от гориво или кислород, доставяна към двигателя на автомобила. Разположението на сензора преди и след каталитичния преобразувател позволява да се поддържа хигиената на отработените газове и да се провери ефективността на преобразувателя.

Видове кислородни сензори

Кислородните сензори се класифицират на две, а именно бинарни отработили газове и универсални отработени газове.


1). Двоичен сензор за кислород на отработили газове

The двоичен сензорът дава преход в рамките на електрическо напрежение при температура 350 ° C въз основа на нивото на кислород в отработените газове. Той контрастира останалото съдържание на кислород в отработените газове според нивото на кислород в околния въздух и разпознава промяната от липсата на въздух към излишния въздух и обратно.

2). Универсален отработен газ

Този сензор е много точен при изчисляване на съотношенията на липса и излишък на въздух или гориво. Той има по-добър изчислителен обхват и също е подходящ за използване в газови и дизелови двигатели.

Признаци за дефектен сензор

Дефектният сензор може да бъде открит чрез следните знаци.

  • Разбивка за превишаване на анализа на емисиите
  • Пробегът на горивото може да бъде намален.
  • Лампата на двигателя няма да свети
  • Ефективността е лоша, застоява и груб празен ход.
  • Проверка на кода, разпознаваща повреда на сензора

Приложения

Приложенията на кислородните сензори включват морско дишане, мониторинг на бързата реакция, изследователска и развойна дейност на настолни компютри, мониторинг на резервоара за гориво, определени въглеводородни среди, мониторинг на дългосрочни процедури, ферментация, опаковане на опаковки за храни и напитки, фармацевтични и медицински и др.

По този начин всичко е свързано с преглед на кислороден сензор . Тези сензори се предлагат в две структури като сензор от тип джинджифил и плосък сензор. Ето един въпрос към вас, какви са предимствата на кислородния сензор?