Какво представляват проводниците и изолаторите - примери и техните приложения

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Знаем, че диференциацията на елементите около нас може да се извърши въз основа на техните физични свойства като фаза, гъвкавост, цвят, текстура, разтворимост, полярност и др. Но класификацията на елементите може да се направи въз основа на проводимостта им на електрически заряд като проводници и изолатори. Например, ако направим прост експеримент, използвайки малък LED & батерия като ги свържете с памучен конец или пластмаса, тогава крушката не мига. Ако повторим същия експеримент с подобна на метална тел мед, тогава крушката започва да свети. Ако забележим това, някои от елементите не позволяват на потока на енергия през тях. Тази статия разглежда общ преглед на това какво представляват проводниците и изолаторите.

Какво представляват проводниците и изолаторите?

Определение: Проводниците са един вид материал, иначе вещества. Основната функция на този материал е да позволи преминаването на ток през тях. Те са способни да изпълняват електричество тъй като те позволяват на потока електрони в тях много просто. Свойството на проводниците е да позволяват преобразуването на светлина или топлина от един източник в друг. Най-добрите примери за това са метали, животни, земя, хора и др. Поради тази причина ще възникнат токови удари.
Всеки път, когато електрически заряд се подава към обект, той ще се разпредели по цялата повърхност на обекта, което ще доведе до движението на електроните в обекта.

Диригенти

проводнициОпределение: Изолаторите са един вид материал, иначе вещества. Основната функция на този материал е да устои на протичането на ток, както и на топлина през тях. Те обикновено са твърди по природа и се използват в различни системи. Така че изолаторите се различават от проводниците поради своите свойства като съпротивление. Добрите примери за изолатори са плат, дърво, стъкло, кварц, слюда и др. Те се използват като протектори, защото осигуряват безопасност срещу звук, електричество и топлина.

Видове проводници и изолатори са достъпни въз основа на техните функции и свойства. Изолаторите са класифицирани в четири типа като щифтов, окачен, изолационен и деформационен. Най-често използваните видове проводници са твърдо изтеглен алуминий, твърдо изтеглен мед и алуминий със стоманена сърцевина.

Стъклени изолатори

стъклени изолатори

Примери за проводници и изолатори

Примерите за проводници и изолатори включват следното.


Повечето метали като алуминий, злато, сребро, мед и желязо са добри проводници. Тъй като потокът на електрони ще бъде от един атом към друг.

Например, най-добрият пример за добро шофьор е мед, защото позволява потокът на електрони съвсем просто. От друга страна, алуминият също е добър проводник, но в сравнение с медта е по-малко. Безтегловността е толкова често използвана в захранване кабели. Да вземем пример за потока на електрони в крушка. След като включите светлината, тогава електрическа енергия захранва целия проводник, за да включи крушката и да излъчва светлина.

Най-често срещаните проводници са металите, а други проводници са полупроводници , плазми, електролити, плюс неметални проводници като графит и проводими полимери. Среброто е и най-добрият проводник, но не може да се използва на практика поради високата си цена. Но той се използва в специфичното оборудване на сателитите.

Най-добрите примери за изолатори са каучук, стъкло, чиста вода, масло, въздух, диамант, сухо дърво, сух памук, пластмаса, асфалт и др. Някои други изолатори са фибростъкло, порцелан, керамика, суха хартия и кварц.

Приложения

The приложения на проводници включват следното.

  • Диригентите се използват главно в реални приложения
  • Живакът в термометъра се използва за тестване на температурата на човешкото тяло.
  • Алуминиевите фолиа се използват за съхранение на храни, както и за направата на тигани.
  • Желязото се използва в производството на двигателя на превозното средство за провеждане на топлина.
  • Желязната плоча е направена от стомана и се използва за бързо поглъщане на топлина.
  • Проводниците се използват в автомобилните радиатори за елиминиране на топлината от двигателя на автомобила.

The приложения на изолатори включват следното.

  • Термоизолаторите забраняват преминаването на топлина от една позиция в друга. Те се използват за направа на термопластични бутилки, в стени и огнеупорни тавани.
  • Електрическите изолатори спират електронния поток през тях. Те се използват в системи за високо напрежение, платки и също така в покритие и кабели на електрически проводници.
  • Звукоизолаторите подпомагат контрола на нивото на шума, тъй като се справят добре с абсорбцията на звука. По този начин ги използваме в конферентни зали и сгради, за да ги изградим без шум

Разлика между проводници и изолатори

Разликите между проводниците и изолаторите включват следното.

Диригенти

Изолатори

Проводникът позволява преминаването на ток през него.

Изолаторите не позволяват преминаването на ток през него.

Електрическият заряд ще присъства от външната страна на проводниците

Електрическите заряди няма да представляват изолатор.

Когато проводникът се държи в магнитно поле, той не съхранява енергия.

Когато изолаторът се държи в магнитни поле, тогава то съхранява енергия.

Допускането на топлина в проводник е изключително високо

Допустимата топлина в изолатора е изключително ниска

Съпротивлението на проводник е много ниско

Съпротивлението на изолатора е много високо

Някои примери за проводници са мед, живак и алуминийНякои примери за изолатори са дърво, хартия и керамика

Те се използват за производство на електрическо оборудване.

Те се използват в изолационно електрическо устройство за сигурност предназначение

Често задавани въпроси

1). Кой е най-проводимият елемент от тези мед, желязо, силиций и сребро?

Сребро

2). Защо металите са най-предпочитани при производството на електрически проводници?

Тъй като са добри проводници

3). Кой материал има нулево съпротивление?

Свръхпроводник

4). Какво е полупроводник?

Електрическата проводимост на материала пада между проводник и изолатор като Si и Ge.

5). Съпротивлението на проводник може да бъде повлияно от?

Температура и използваният материал диригентът .

По този начин проводниците и изолаторите са почти обратни по отношение на функционалността и свойствата. Основните разлики между тези две са, че проводниците позволяват потока на енергия през тях, докато изолаторите контролират потока на енергия. Проводимостта на проводниците е висока, докато изолаторите имат ниска проводимост. Ето въпрос или вие, каква е енергийната лента в проводниците и изолаторите?