10 LED проста рулетка на колелото

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Тук е показана много проста верига от 10 LED рулетки. натискането на бутона стартира светодиодите с въртеливо движение (секвениране) с пълен ход първоначално и постепенно забавя, докато спре до определен, произволно избран светодиод.

Случайността на избора зависи от времето, през което натискането остава включено от пръста. Дори разлика от 0,1 секунди е в състояние да промени позицията на крайната LED позиция, което прави приложението на рулетката изключително надеждно. 10 LEDПроста схема на колелото на рулетката
Предишна: Обикновена верига за индикатор за ниво на музикално ниво на музика Напред: Обикновена 4-ватова LED схема за драйвер с помощта на IC 338