Категория — Lm3915 Ic

Верига на измервател на почвения влага с автоматичен пръскач за вода

Статията обяснява 10-степенна верига на измервателния уред за почвата с вграден автоматичен механизъм за пръскане на вода за възстановяване на критичното състояние на почвата. Идеята беше поискана