Изчисляване на филтърния кондензатор за изглаждане на пулсации

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

В предишната статия научихме за коефициента на пулсации във веригите на захранването, тук продължаваме и оценяваме формулата за изчисляване на пулсационния ток и следователно стойността на кондензатора на филтъра за премахване на съдържанието на пулсации в DC изхода.

Обяснено в предишния пост как съдържанието на постоянен ток след коригиране може да носи максимално възможното количество пулсации , и как може да се намали значително с помощта на изглаждащ кондензатор.Въпреки че крайното съдържание на пулсации, което е разликата между пиковата стойност и минималната стойност на загладения DC, никога не изглежда да елиминира напълно и директно разчита на тока на натоварване.

С други думи, ако натоварването е относително по-голямо, кондензатор започва да губи способността си да компенсира или коригирайте коефициента на пулсации.Стандартна формула за изчисляване на филтърния кондензатор

В следващия раздел ще се опитаме да оценим формулата за изчисляване на филтърния кондензатор във веригите на захранването за осигуряване на минимално пулсиране на изхода (в зависимост от свързаните спецификации на тока на натоварване).

C = I / (2 x f x Vpp)

където I = ток на натоварване

f = входна честота на променлив ток

Vpp = минималната пулсация (пиковото до пиковото напрежение след изглаждане), която може да бъде допустима или добре за потребителя, защото практически никога не е възможно да се направи тази нула, тъй като това би изисквало неработеща, нежизнеспособна чудовищна кондензаторна стойност, вероятно не изпълним за всеки.

форма на вълната след коригиране

Нека се опитаме да разберем връзката между тока на натоварване, пулсацията и оптималната стойност на кондензатора от следващата оценка.

Връзка между тока на натоварване, пулсацията и стойността на кондензатора

В споменатата формула можем да видим, че пулсациите и капацитетът са обратно пропорционални, което означава, че ако пулсациите трябва да бъдат минимални, стойността на кондензатора трябва да се увеличи и обратно.

Да предположим, че се съгласяваме на стойност на Vpp, която е, да речем 1V, да присъства в крайното съдържание на постоянен ток след изглаждане, тогава стойността на кондензатора може да бъде изчислена, както е показано по-долу:

Пример:

C = I / 2 x f x Vpp (ако приемем f = 100Hz и изискването за ток на натоварване като 2amp))

В идеалния случай Vpp винаги трябва да бъде един, защото очакването на по-ниски стойности може да изисква огромни непрактични стойности на кондензаторите, така че '1' Vpp може да се приеме като разумна стойност.

Решавайки горната формула получаваме:

C = I / (2 x f x Vpp)

= 2 / (2 х 100 х 1) = 2/200

= 0,01 фарада или 10 000uF (1 фарад = 1000000 uF)

По този начин горната формула ясно показва как необходимият филтърен кондензатор може да бъде изчислен по отношение на тока на натоварване и минимално допустимия пулсационен ток в постояннотоковия компонент.

Позовавайки се на горния решен пример, човек може да опита да променя тока на натоварване и / или допустимия пулсационен ток и лесно да оцени съответно стойността на филтърния кондензатор за осигуряване на оптимално или предвидено изглаждане на изправения постоянен ток в дадена верига на захранване
Предишен: Цифров измервателен уред за отчитане на потреблението на домашна мощност Напред: Какво представлява пулсационният ток в захранванията