Категория — Прости Схеми

Обикновена схема за заглушаване на мобилен телефон

Това е RF смутител, предназначен за американската лента за клетъчни телефони 800 MHz (870-895 MHz). Това работи, като генерира непреодолимо метене на радиочестотния носител на мобилния телефон

Обикновена схема на потенциометър с докосване

В тази верига на потенциометър с докосване имаме две сензорни подложки, които произвеждат бавно нарастващо напрежение на изхода при докосване на едната тъчпад и намаляващо напрежение