Категория — Домашни електрически вериги

AC амперметър за измерване на ток през 220 V уреди

В тази статия научаваме как да изградим проста верига на AC амперметър, която може да се използва за проверка на текущата консумация на домакински 220 V или 120 V уреди. […]