Най-новите идеи за електронен проект от професионални експерти

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

С развитието на технологиите, особено във вградената електроника, контролът на различните системи в промишлени и битови приложения стана по-лесен и по-надежден. Като имаме това предвид, в тази статия ние изброяваме някои електроника проекти идеи за студенти по инженерство . Тези идеи за проекти имат по-голямо търсене на инженерно ниво, което е полезно за студенти от ECE и EEE.

Последни идеи за електронен проект

Последни идеи за електронен проектМного от учениците търсят нови идеи за електронен проект за да завършат успешно работата си по проекта. Тези идеи за проекти се изграждат с помощта на различни малки и големи вериги, а също така включват използването на различни компоненти като диоди, интегрални схеми , резистори и др. Всички споменати по-долу идеи за проекти се предлагат от много професионалисти и експерти.


Топ 8 идеи за проекти за електроника за студенти по инженерство

1. Мрежа на множество микроконтролери

Целта на този проект е да разработи и демонстрира как множество микроконтролери могат да бъдат свързани като мрежа. Тази предложена система се използва най-вече в съвременните автомобили. В индустриална среда и домакинството много от продуктите се произвеждат с помощта на множество микроконтролери - например автомобилния сектор. Съвременният автомобил се състои от много микроконтролери, които са вградени в системата.Мрежа от множество микроконтролери

Мрежа от множество микроконтролери

С увеличаването на броя на микроконтролерите комуникацията и работата в мрежа между тях става необходима. Предимството на използването на множество микроконтролери е, че ако някой от микроконтролерите се повреди, тогава ще бъде засегнат само определен.

2. Програмируемо последователно превключване на борда на Raspberry Pi

Този проект предоставя информация за превключване на промишлени товари с помощта на потребител програмируемо устройство за логическо управление за извършване на последователна операция с помощта на платка за разработка на Raspberry Pi. Този принцип на последователна работа обикновено се използва за цикличния характер на работата.

Програмируемо последователно превключване на базата на Raspberry Pi

Програмируемо последователно превключване на базата на Raspberry Pi

Програмируеми логически контролери са много скъпи за извършване на прости операции като последователно превключване на товари в промишлени приложения. С тази предложена система може да се знае работата и работата на програмируемото последователно превключване с помощта на платка Raspberry Pi. Приложението на Raspberry Pi дъска се разработва и конфигурира от програмата чрез бутоните за въвеждане на клавиатурата. В индустриите трябва да бъдат изпълнени много задачи, които изискват повтаряща се работа през различни интервали от време при различни поръчки и следователно тази система си върши работата.


3. ARM Cortex (STM32) базирана на слънчева улична светлина

Основната цел на този проект е да проектира Светодиодни улични светлини с автоматичен интензитет управление чрез слънчева енергия, генерирана от фотоволтаични клетки. С нарастващата информираност за слънчевата енергия, много индустрии проектират домакински уреди за използване на слънчева енергия. В тази предложена система фотоволтаични панели се използват за зареждане на батериите чрез преобразуване на слънчевата светлина в електричество. A верига на контролера за зареждане се използва за управление на зареждането с помощта ШИМ техника. Тази схема на контролера също така осигурява дълбоко разреждане и защита от претоварване. Като усъвършенстван контролер се използва ARM кортекс процесор от семейство STM32.

ARM Cortex (STM32) базирана на слънчева улична светлина

ARM Cortex (STM32) базирана на слънчева улична светлина

По време на пиковите часове интензивността на уличното осветление се поддържа много висока. През късните нощни часове трафикът по пътищата намалява бавно интензивността на светлината също намалява съответно до сутринта, за да се пести енергия. По този начин уличните светлини се включват при залез и след това се изключват автоматично при изгрева.

4. Контрол на портата за железопътно преминаване през GSM чрез SMS с програмируеми от потребителя функции за номера от началника на станцията или водача

Целта на изпълнението на този проект е да се постигне контрол над портата на железопътния прелез чрез SMS, изпратен от началника на гарата или машиниста. Традиционната система за управление на железопътните порта изисква работна ръка за отваряне и затваряне на порта за железопътен прелез, но понякога може да доведе до инциденти поради човешки грешки. За преодоляване на този проблем се предлага тази система да контролира отварянето и затварянето на портата за прелези с помощта на SMS.

Контрол на портата за железопътно преминаване през GSM чрез SMS с програмируеми от потребителя функции за номера от началника на станцията или водача

Контрол на портата за железопътен прелез през GSM чрез SMS с програмируеми от потребителя функции с номера

GSM модемът е свързан към микроконтролера с конвертора Max232. Когато машинистът изпрати SMS „отворен или затворен“ към модема (когато влакът се приближава или пресича портата на прелеза). Тези данни се получават от микроконтролера, който е програмиран с помощта на вграден език C. , след това изпраща изходни данни, които накрая изпълняват механичното действие за включване на двигателя, за да отворят или затворят портата с помощта на интегралната схема на драйвера на двигателя.

5. Иновативна система за паркиране, интегрирана с NFC технология и функция e-Wallet

Идеята за прилагане на този вид лесни електронни проекти е да се разработи иновативна система за паркиране на автомобили, интегрирана с технологията e-Wallet. Функцията на електронния портфейл е да работи точно като функциите за паркиране на камериер.

Иновативна система за интелигентно паркиране, интегрирана с NFC технология и функция e-Wallet

Иновативна система за интелигентно паркиране, интегрирана с NFC технология

В тази предложена система има паркинг за входящите клиенти. Всеки смартфон трябва да бъде инсталиран с приложения за Android, за да се наслаждавате на функциите на иновативни интелигентна система за паркиране на автомобили . Вместо да използва абонаментна карта или билет, клиентът може да резервира слота за паркиране предварително, като използва това мобилно приложение с NFC технология. Всеки път, когато смартфонът се постави пред NFC четеца, клиентът трябва да докосне смартфона върху избрания четец, за да влезе на паркинга и да докосне отново, докато излиза, за да завърши плащането.

6. Безконтактен контролер за ниво на течността

Това е усъвършенстван начин за измерване и контрол на нивото на течността, без да се използват жици. Този контролер за ниво на течността се състои от ултразвуков сензор който открива точния обхват чрез отражение, което предстои. Този ултразвуков модул е ​​свързан със сериен порт на 8051 микроконтролер .

Безконтактен контролер за ниво на течността

Безконтактен контролер за ниво на течността

Нивото на водата се измерва в cms и когато нивото падне под зададена точка, тогава сензорен модул e започва да усеща сигнала, излизащ от сензора на предавателя, който се отразява от нивото и след това се приема от сензора на приемника, поставен вътре в ултразвуковия модул. След това полученият изход се подава към микроконтролера. Винаги, когато микроконтролерът получи сигнал от ултразвуковия приемник, той активира релетата чрез MOSFET, който задейства помпата при включване или изключване.

7. Дистанционно управление на домакински уреди чрез Android приложение

Основната цел на този проект е да работи електрически товари с помощта на приложение за Android устройство. Въз основа на данните, изпратени от андроид приложението, се извършва работата на електрическите товари. Много е трудно за хора с увреждания или възрастни хора да работят с конвенционални механични превключватели за стена. За да преодолеем този проблем, ние предложихме нова система чрез интегриране на домакински уреди към контролен блок, който може да се управлява от смарт телефон.

Дистанционно управление на домакински уреди

Дистанционно управление на домакински уреди

Операцията се постига с помощта на приложението Графичен потребителски интерфейс, базирано на работа със сензорен екран в Android за мобилни устройства. Микроконтролерът комуникира с a Bluetooth устройство за генериране на изходни данни въз основа на входа за управление на релетата и след това микроконтролерът контролира натоварванията, като използва драйвер за реле.

8. Базирани уреди, базирани на Zigbee Technology, Контрол чрез изговорени команди с помощта на ръчни устройства

Целта на този проект е да контролира домашните уреди чрез гласови команди чрез използване Zigbee комуникационна технология да направим всеки дом автоматизиран. Тази предложена система е проста и автоматизирана, тъй като дори физически увредени, както и пациентите могат лесно да оперират Битова техника чрез използване на тази технология.

Домакински уреди, базирани на Zigbee Technology

Контрол на домакинските уреди, базиран на Zigbee Technology

В тази предложена система Zigbee модул получава гласови команди като входни сигнали и изпраща входните данни към ARM контролер . ARM контролерът преобразува входните данни в определен формат и след това изпраща данни към микроконтролер чрез модул Zigbee, в който оборудването е свързано. Получените данни се преобразуват в управляващи сигнали с помощта на микроконтролер и Zigbee приемник.

Тези управляващи сигнали превключват домашните уреди, свързани към веригата на релейния драйвер. Тази система използва софтуер за гласов преводач, за да преведе аналоговите данни в цифров формат.

Тези са нови идеи за електронни проекти чрез използване на различни технологии като Zigbee, Android, сензорен екран и GSM и др. Надяваме се, че може да се интересувате от поне един проект от всички тези идеи за проекти. Ако е така, тогава ни пишете за практическото му изпълнение и дори за всяко друго прости идеи за проекти за електроника в раздела за коментари по-долу.