Категория — Сензори и детектори

Верига на йонен детектор [Детектор за статичен разряд]

Следващата публикация обсъжда проста схема на йонен детектор, която може да се използва и за откриване на статично разреждане, генерирано от вериги с високо напрежение. Статично разреждане може да се генерира и от […]