Фотоелектрически преобразувател: работа и приложения

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Фотоелектрикът Датчик което променя лъчите, светлината в електрическа енергия . Тъй като светлинната енергия пада върху външната част на метала, енергията може да се промени в KE (кинетична енергия) на електрона и електронът напуска метала. Това лежи главно върху заряда „e“ и работата на функцията „φ“ на материала. Излъчването на електрони зависи главно от силата на светлината, която пада върху екстериора. Този вид преобразувател е предназначен главно за измерване на диаметър, както и на разликите в дължината в артериалните секции в еластичните & vitro тръби.

Конструкцията на този преобразувател е толкова лесна, нелинейността му е много малка и чувствителността му е достатъчна. Граничната честота на преобразувателя може да бъде 300 Hz и неговото малко фазово забавяне ще промени линейно честотата. Тази статия разглежда общ преглед на фотоелектрическия преобразувател, принципа на работа и неговите приложения.
Какво е фотоелектрически преобразувател?

Фотоелектричният преобразувател може да се определи като, преобразувател което променя енергията от светлината към електрическа. Може да се проектира с полупроводниковия материал. Този преобразувател използва елемент като фоточувствителен, който може да се използва за изхвърляне на електроните, когато светлинният лъч попива през него. Електронните разряди могат да променят свойството на фоточувствителния елемент. Следователно течащият ток стимулира в устройствата. Потокът от величината на тока може да бъде еквивалентен на цялата светлина, погълната от фоточувствителния елемент.

Диаграмата на фотоелектрическия преобразувател е показана по-долу. Този преобразувател поглъща светлинното излъчване, което пада върху полупроводниковия материал. Поглъщането на светлина може да увеличи електроните в материала и следователно електроните започват да се движат. Електронната подвижност може да генерира три ефекта като  • Съпротивлението на материала ще бъде променено.
  • O / p токът на полупроводника ще бъде променен.
  • O / p напрежението на полупроводника ще бъде променено.

Класификация на фотоелектрическите преобразуватели

Тези преобразуватели са класифицирани в пет видове които включват следното

Принцип на работа

Принципът на работа на фотоелектрическия преобразувател може да бъде класифициран като фотоемисивен, фотоволтаичен, иначе фотопроводим. При устройства с фотоемисивен тип, след като излъчването падне върху катод, може да предизвика излъчване на електрони от равнината на катода.


фотоелектрически преобразувател

фотоелектрически преобразувател

Изходът на PV клетките може да генерира напрежение, което е относително на интензивността на лъчението. Появата на радиация може да бъде IR (инфрачервена) , UV (ултравиолетови), рентгенови лъчи, гама лъчи и видима светлина. При фотопроводимите устройства съпротивлението на материала може да се промени, след като светне.

Приложения на фотоелектрически преобразувател

Приложенията на този преобразувател включват основно следното.

  • Тези преобразуватели се използват в биомедицински приложения
  • Пулсове
  • Пневмографско дишане
  • Измерете пулсиращите промени в обема на кръвта
  • Записва движения на тялото.

По този начин всичко е свързано с Photoelectric Датчик което е основно измервателно устройство. Тези преобразуватели реагират на електромагнитно излъчване, падайки върху повърхността на променящия се елемент.

Светлината може да бъде забележима и също да има по-малка или голяма дължина на вълната може да бъде невидима. От основните типове преобразуватели, два от тях са официално категоризирани като полупроводникови устройства, които включват фотоелектрични и фото полупроводници. Ето въпрос към вас, какви са предимствата и недостатъците на фотоелектрическия преобразувател?