Категория — Дзпо

Преобразувателна верига с висока мощност DC към DC - променлива от 12 V до 30 V

Постът обяснява как да се направи схема за преобразувател на усилвател DC към DC, която ще повиши 12 V DC до всяко по-високо ниво до 30

Ролята на индукторната намотка в SMPS

Най-важният елемент на превключвател на превключен режим или SMPS е индукторът. Енергията се съхранява под формата на магнитно поле в основния материал на