Възпроизвеждане на мелодия с помощта на функцията Tone () в Arduino

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

В този урок за Arduino ще научим как да изпълняваме командата tone () за създаване на музикални ноти. Конфигурацията ще възпроизведе малък музикален тон, който може да ви е познат.Необходим хардуер за проекта

Arduino Board Високоговорител - 8 Ohm 1 inch Резистор - 100 ohms Свързващи проводници

Процедура:

Това е твърде лесно и изисква един от проводниците на високоговорителите да бъде интегриран с pin8 чрез 100 омов резистор, а другият проводник към земята или отрицателната шина на захранването, както е показано на следната схема:С любезното съдействие: https://arduino.cc/en/Tutorial/Tone

Кодът за програмиране

Ще видите допълнителен файл (pitches.h), включен в кода. Файлът е предварително програмиран със стойности на височината на тона на няколко стандартни музикални мелодии.

За да бъдем по-точни, можете да откриете, че NOTE_C4 е средна C. NOTE_FS4 е F рязка и по подобен начин. Програмата на следната приложена таблица с бележки първоначално е формулирана от Брет Хагман, според която е формирана команда tone ().

Данните стават полезни винаги, когато дадено приложение изисква създаването на музикална нота в конфигурация на Arduino. Основната скица може да се научи, както е дадено под:

/ *
Мелодия

Възпроизвежда мелодия

верига:
* 8-омов високоговорител на цифров щифт 8

създаден на 21 януари 2010 г.
променен на 30 август 2011
от Том Игое

Този примерен код е в публичното достояние.

https://arduino.cc/en/Tutorial/Tone

*/
#include 'pitches.h'
// notes in the melody:
int melody[] =
{
NOTE_C4, NOTE_G3,NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3,0, NOTE_B3,
NOTE_C4}
// note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
int noteDurations[] = {
4, 8, 8, 4,4,4,4,4 }
void setup()
{
// iterate over the notes of the melody:
for (int
thisNote = 0
thisNote <8
thisNote++) {
// to calculate the note duration, take one
second
// divided by the note type.
//e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note =
1000/8, etc.
int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote]
tone(8, melody[thisNote],noteDuration)
// to distinguish the notes, set a minimum time
between them.
// the note's duration + 30% seems to work well:
int pauseBetweenNotes =
noteDuration * 1.30
delay(pauseBetweenNotes)
// stop the tone playing:
noTone(8)
}
}
void loop()
{
// no need to repeat the melody.
In order to create the pitches.h file you’ll need to click
on the “new Tab” button which may look like this: And simply paste the following code in it:/*************************************************
* Public Constants
*************************************************/
#define NOTE_B0 31
#define NOTE_C1 33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1 37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1 41
#define NOTE_F1 44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1 49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1 55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1 62
#define NOTE_C2 65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3 247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978
Предишен: Изработване на безжична верига за звънец на вратата Напред: 5kva Ferrit Core Inverter Circuit - Пълна работна диаграма с подробности за изчисление