Компасен сензор - Работа и приложения

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

От неизвестни години навигацията помага за растежа на цивилизациите. Откриха се нови места, започнаха търговия и всичко това беше възможно, когато хората започнаха да се придвижват от едно място на друго. Измислени са и нови методи за улесняване на навигацията. С течение на времето средствата за навигация се развиват и модернизират. През всички тези променящи се години една технология, която остава последователна, за да помогне в навигацията, е Compass. Днес компасът е силно модернизиран и се прилага за нови приложения. Разработени са както аналогови, така и цифрови форми на компаса. Compass Sensor може да се намери и в смартфони и много мобилни устройства.

Какво е сензор за компас?

Изобретяването на компаса датира от II век. Той е бил използван от китайците за гадаене и подравняване на строителни материали по време на строителството. През XI век хората започват да използват Compass за намиране на упътвания по време на навигация.
Сензорът на компаса е устройството, чиято функция е да дава правилни указания по отношение на Северния и Южния магнитен полюс на земята. Иглата на компаса винаги сочи към геометричния север на Земята. Това устройство използва принципите на магнетизъм за работа.

Но тази магнитна сила на земята е толкова слаба, че хората преди са използвали за проектиране на компас чрез окачване на тънка магнитна лента. В компаса, присъстващ в смартфоните, магнитът не се използва като компонент, защото причинява смущения в комуникацията.Цифров сензор за компас

Цифров сензор за компас

Digital Compass Sensor всъщност е магнитометър, който може да измерва магнитното поле на Земята. С използването на „ефект на Хол“ и чрез изчисляване на свръхнискочестотни сигнали, идващи от северната или южната посока, този сензор може да изчисли ориентацията и посоката.

Принцип на работа

Първият компас, използван през 11-ти век, е проста конструкция с купа с вода, съдържаща магнитна игла, плаваща върху него. По-късно бяха разработени много подобрени и надеждни версии. Цифровият компасен сензор, който се използва в смартфона, се основава на сензора на магнитометъра.


Съпротивлението на магнитното сензор присъства в магнитометър промени, пропорционални на магнитното поле, присъстващо в определена посока. Магнитометърът измерва силата и ориентацията на магнитното поле.

Тази информация от магнитометъра се съхранява от процесора като цифрови данни. Този сензор винаги сочи към геометричния север. Компасът, който се намира в електрическите устройства, е полупроводников сензор. Обикновено на устройството, от което се намира, има два или три магнитни сензора микропроцесор може да чете данни и открива ориентацията на устройството.

Сензор за магнитен компас

Налични са две конфигурации на сензори за компас, базирани на принципа на работа. Те са магнитният компас и жирокомпасът. Magnetic Compass съдържа магнитен елемент за откриване на магнитното поле. Този магнитен елемент се подравнява с магнитни линии на земното магнитно поле.

Магнитният компас сочи към магнитния полюс Земята. Докато гироскопният компас сочи към истинските полюси на земята. Жирокомпасът се състои от бързо въртящо се колело.

Приложения

Компасните сензори са приети от Западна Европа и Ислямския свят за навигация в началото на 11 век. Освен навигацията на пътувания, днес този сензор се използва за широк спектър от приложения.

Compass Sensor е най-надеждното устройство за навигация. местоположение и намиране на посока. Много е полезно за туристите да намерят посока. Компасните сензори се използват в авиацията и военните приложения. В строителството сензорът на компаса се използва за подравняване на строителния материал.

За водолази, подводници и сензор за морски сили Compass Sensor е ежедневен инструмент.

Сензор за компас в Andriod

За да получите функционалността на Compass на Android, устройството трябва да има магнитометър. Приложение Compass Sensor. инсталирани на устройството използват данните, предоставени от магнитометъра, за изчисляване на ориентацията и посоката и показване на цифров компас на екрана. По този начин телефонът може да открие север и да завърти автоматично картата на Google според нашата физическа посока.

Тъй като този сензор зависи от информацията, предоставена от магнитометър, да получите сензор за компас без магнитен сензор не е възможно. В такава ситуация можете да получите информация за посоката с помощта на Google Maps, тъй като тези работят с GPS и не се изисква магнитен сензор.

Налични са много приложения за цифров сензор за компас за Android. За хардуерна инсталация на пазара се предлагат много цифрови магнитометри под формата на малки интегрални схеми. Тези интегрални схеми са лесни за свързване с микроконтролери. Тези сензори са намерили своето приложение и в роботиката. Какво се случва, когато Compass Sensor се използва близо феромагнитни вещества?