Направете най-проста схема за индикатор за температура

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Много проста схема на температурния индикатор може да бъде изградена чрез свързване на един транзистор, диод и няколко други пасивни компонента.

Използване на транзистор като топлинен сензор

Както знаем, че всички полупроводници имат този „лош навик“ да променят основните си характеристики в отговор на промените в околната температура.Особено основните електронни компоненти като транзистори и диоди са много податливи на температурните вариации на корпуса.

Промяната с техните характеристики при тези устройства обикновено е по отношение на преминаването на напрежение през тях, което е право пропорционално на големината на температурната разлика около тях.Използване на транзистор (BJT) като температурен сензор

В настоящия дизайн диод и транзистор са конфигурирани под формата на мостова мрежа.

Най-проста схема на индикатор за температура

Тъй като и двете активни части имат идентични свойства по отношение на промените в околната температура, и двете се допълват взаимно.

Използване на диод за създаване на еталонно напрежение

Диодът е поставен като еталонно устройство, докато транзисторът е свързан, за да изпълнява функцията на температурен сензор.

Очевидно, тъй като диодът е поставен като еталон, той трябва да бъде поставен в среда с относително постоянни температурни условия, в противен случай диодът също ще започне да променя своето референтно ниво, причинявайки грешка в процеса на индикация.

Тук в колектора на транзистора се използва светодиод, който директно интерпретира условията на транзистора и следователно помага да се покаже колко температурна разлика се случва около транзистора.

LED индикира промяната на температурата

Светодиодът се използва, за да получи директна индикация за нивото на температурата, отчетено от транзистора. В този дизайн диодът се поставя при температурата на околната среда или при стайната температура, която транзисторът е поставен или прикрепен към източника на топлина, който трябва да бъде измерен.

Напрежението на базовия емитер на транзистора се сравнява ефективно с референтното ниво на напрежение, произведено от диода в кръстовището на D1 и R1.

Това ниво на напрежение се приема за еталон и транзисторът остава включен OF, докато напрежението на основния му емитер остава под това ниво. Като алтернатива това ниво може да варира от предварително зададената P1.

Сега, когато топлината над транзистора започне да се покачва, основният емитер започва да се увеличава поради променящите се характеристики на транзистора.

Ако температурата пресича предварително зададената стойност, напрежението на базовия емитер на транзистора надвишава границата и транзисторът започва да провежда.

Светодиодите постепенно започват да светят и неговата интензивност става право пропорционална на температурата над транзисторния сензор.

Внимание

Трябва да се внимава, за да не се надвишава температурата над транзистора над 120 градуса по Целзий, в противен случай устройството може да изгори и да се повреди трайно.

Предложената проста схема на температурния индикатор може да бъде допълнително модифицирана, за да го накара да включи или изключи външен уред в отговор на чувствителните температурни нива.

Как да изчислим температурните прагове

Ще го обсъдя в следващите си статии. Стойностите на резистора на конфигурацията се изчисляват по следната формула:

R1 = (Ub - 0,6) / 0,005

R2 = (Ub - 1,5) / 0,015

Тук Ub е входното захранващо напрежение, 0.6 е предният спад на напрежението на BJT, 0.005 е стандартният работен ток за BJT.

По подобен начин 1,5 е предният спад на напрежението за избрания ЧЕРВЕН светодиод, 0,015 е стандартният ток за оптимално осветяване на светодиода.

Изчислените резултати ще бъдат в ома.

Стойността на P1 може да бъде между 150 и 300 ома

Видеоклип
Предишен: Обяснени кодери за дистанционно управление и декодери за декодиране Напред: Проста слънчева система за проследяване - Механизъм и работа